تظاهرات و تحصن گسترده شیعیان پاکستان در ۸۰ ناحیه
مردم در شهرهای مختلف پاکستان بزرگراه‌های اصلی را بسته و طبق گزارش‌ها در ۸۰ ناحیه تحصن برگزار شده و تظاهرکنندگان خواستار توجه دولت به خواسته های رهبر مجلس اتحاد مسلمین این کشور شدند.

تظاهرات و تحصن گسترده شیعیان پاکستان در ۸۰ ناحیه

مردم در شهرهای مختلف پاکستان بزرگراه‌های اصلی را بسته و طبق گزارش‌ها در ۸۰ ناحیه تحصن برگزار شده و تظاهرکنندگان خواستار توجه دولت به خواسته های رهبر مجلس اتحاد مسلمین این کشور شدند.
تظاهرات و تحصن گسترده شیعیان پاکستان در ۸۰ ناحیه

خرید بک لینک رنک 5

دانلود سریال و آهنگ