چرا اسلام دستور می‌دهد كه به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشوییم در حالی كه فقط عضو معینی آلوده می‌شود و آیا میان بول كردن و خارج شدن منی تفاوتی هست كه در یكی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟

آلرژی و تغذیه

ورزش و زندگی

بهترین پاسخ برای این سوال را رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بیان فرموده اند.

سپهر نیوز

آپدیت نود 32 روزانه