چگونه از خدا تشکر کنیم؟
امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.

چگونه از خدا تشکر کنیم؟

امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.
چگونه از خدا تشکر کنیم؟

خرید بک لینک رنک 4

آهنگ جدید