اهانت به روحانیون در زندانهاي بحرين
جمعی از خانواده‌های زندانیان زندان “جو” در بحرین از شرایط سخت و شکنجه‌های نامتعارف روحانیون بحرینی پرده برداشتند.

اهانت به روحانیون در زندانهاي بحرين

جمعی از خانواده‌های زندانیان زندان “جو” در بحرین از شرایط سخت و شکنجه‌های نامتعارف روحانیون بحرینی پرده برداشتند.
اهانت به روحانیون در زندانهاي بحرين

اسکای نیوز