سنگسار یک زن و ۲۰ جوان در موصل توسط گروه تروریستی داعش
منابع آگاه در عراق از سنگسار ۲۱ نفر از سوی گروهک تروریستی داعش به اتهام برقراری روابط نامشروع خبر دادند.

سنگسار یک زن و ۲۰ جوان در موصل توسط گروه تروریستی داعش

منابع آگاه در عراق از سنگسار ۲۱ نفر از سوی گروهک تروریستی داعش به اتهام برقراری روابط نامشروع خبر دادند.
سنگسار یک زن و ۲۰ جوان در موصل توسط گروه تروریستی داعش

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال