وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است
دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.

وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.
وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

90ورزشی

اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است
رئیس “انجمن اسلامی فرانسه” از افزایش اسلام هراسی در این کشور و وقوع حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان فرانسه علیرغم وجود برخی تدابیر درجهت حفاظت از مسلمانان این کشور خبر داد.

اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است

رئیس “انجمن اسلامی فرانسه” از افزایش اسلام هراسی در این کشور و وقوع حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان فرانسه علیرغم وجود برخی تدابیر درجهت حفاظت از مسلمانان این کشور خبر داد.
اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است

بک لینک رنک 3

میهن دانلود