مسابقات قرآنی ایران در كراچی +عکس
مسابقات قرائت و حفظ قرآن به مناسبت دهه کرامت در خانه فرهنگ ایران در كراچی پاكستان برگزار شد.

مسابقات قرآنی ایران در كراچی +عکس

مسابقات قرائت و حفظ قرآن به مناسبت دهه کرامت در خانه فرهنگ ایران در كراچی پاكستان برگزار شد.
مسابقات قرآنی ایران در كراچی +عکس