الفوزان این مطلب را در ملاقات با اعضای هیات امر به معروف شهر”ریاض” با حضور “عبدالرحمن بن عبدالله السند” رییس این هیات بیان کرد.

دانلود ها پلاس

باران دانلود