روایت “شیخ زکزکی” از نحوه شهادت فرزندانش به دست ارتش نیجریه
شیخ زکزکی در ملاقاتی که با چند نفر از افراد سرشناس داشت، جزئیاتی از جنایات ارتش نیجریه و نحوه شهادت فرزندانش را تشریح کرد.

روایت “شیخ زکزکی” از نحوه شهادت فرزندانش به دست ارتش نیجریه

شیخ زکزکی در ملاقاتی که با چند نفر از افراد سرشناس داشت، جزئیاتی از جنایات ارتش نیجریه و نحوه شهادت فرزندانش را تشریح کرد.
روایت “شیخ زکزکی” از نحوه شهادت فرزندانش به دست ارتش نیجریه

خرید بک لینک

عکس